Beställ storsäck Hyr en container
ISO 14001 ISO 9002

Rivningsarbeten

Vi river allt från stuga till industri.

Rivning är ofta ett mer omfattande arbete än vad man många gånger tror. För att kunna utföra rivningar på ett miljömässigt säkert sätt och för att kunna redovisa för myndigheter vilket arbete vi har utfört är tillförlitlig dokumentation och god kännedom om källsortering ett måste.

Vi på Sortab besitter den kunskap som krävs för att planera och genomföra rivningsarbeten på ett professionellt sätt som fyller dessa krav.

Vi har en väl anpassad maskinpark med kompetenta förare som utför dessa uppdrag på ett säkert sätt.

En rivning i vår regi sker med egna containrar där vi dels källsorterar de olika fraktionerna som ska tas om hand på rätt plats och på rätt sätt. Rivningsfraktionerna tranporteras till vår anläggning där de vägs in för att kunna verifiera mot myndigheter vad och vilken mängd som är lämnad.

Vår kund ska alltid känna sig trygg med att alla rivningsarbeten utförs på ett miljömässigt modernt sätt med tanke på de miljökrav som vi måste uppfylla.

Att vara miljömärkta och arbeta enligt ISO 14001 gör oss på Sortab unika i branschen.