Sortab är varumärket inom Norrvidinge som utifrån fasta miljöanläggningar och grusterminaler hanterar all typ av tunga massor.

Hållbara lösningar – avfall till resurser
Ditt avfall får nytt liv! Det är hållbart att återanvända avfall. En både ekonomiskt och miljömässigt attraktiv lösning – både för dig som ska göra dig av med avfall och för dig som behöver material.

Sortab omvandlar bland annat asfalt, betong och jordmassor till nya bygg- och anläggningsmaterial genom återvinning och förädling. Med stor erfarenhet inom detta område tar Sortab ansvar för en miljöanpassad hantering. Anpassade anläggningar, modern maskinpark och kompetenta medarbetare med stort engagemang gör att Sortab kan uppfylla dina krav och förväntningar.

Sortab kan mellanlagra, sortera, skikta och krossa för att återvinna och på så sätt åter leverera till bygg- och anläggningsprojekt. Utöver ovanstående tas även returträ, parkavfall och andra liknande material emot för återvinning. Sortab håller vid anläggningarna grusterminal för försäljning av all typ av grus, bergkross och makadam samt matjord och kvalificerade växtjordar.

Sortab bearbetar och deponerar förorenade massor. Avfallet bearbetas vid miljöanläggningar eller i samarbete med andra återvinningsaktörer beroende på typ av föroreningar.

För mer information och kontaktuppgifter besök Norrvidinges hemsida.

Välkommen till Norrvidinge!